پرسش از دکتر

درد پای راست...بی اختیاری جزیی ادرار هنگام سرفه - پرسش 4401

 • تصویر کاربرمجتبی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۰( 1 ماه پیش)تعداد بازدید: 18 مغز و اعصاب
  سلام.34سال سن دارم.


  گشودگی گسترده بر اساس L3-L4 با اثر فشار به هر دو ریشه راست و چپ L4
  که باعث بلوک کانال در سطح ذکر شده می شود.
  بیرون زدگی دیسک L2-L3 و L1-L2 با اثر فشار به PLL و کیسه تیکال بدون برخورد ریشه عصب واضح است.

  ایا بدون عمل خوب میشوم؟
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورسه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۰( 1 ماه پیش)
   خیر