پرسش از دکتر

تومورمغزی - پرسش 4362

  • تصویر کاربرجلال یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۰( 1 ماه پیش)تعداد بازدید: 15 مغز و اعصاب
    من پدرم تومورمغزی گرید4دارد که 9ماهه در بستر بیماری هستش که دکترش دوبار آن را عمل کرده ولی بعداز15روز هر دودفعه تومور رشد میکردالان سمت راستش کلا از کار افتاده وزیاد حالش خوب نیست دکتر بهش گفته دیگر نیازی به جراحی دیگری ندارد رادیوتراپی هم انجام دادکردیم وآمپول ویال استیوانت هم به تعداد8عدد زدیم نتیجه نگرفتیم ولی الان ما میخواهیم بدانیم که سومین بار جراحی کنیم ایا احتمال به بهبودی وجودارد.
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوریکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۰( 1 ماه پیش)
      بعید است