پرسش از دکتر

درموردپادرد - پرسش 2075

 • تصویر کاربرجلیل سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹( 3 ماه پیش)تعداد بازدید: 30 مشاوره
  باسلام
  بنده خانومم تقریبایک سالی میشه که خوب نمیتونن راه بروندفقط یک پاشون اینجوریه پای راستشون اینجوریه یعنی اززانوبه پایین تقریبا بی حس هست یکم راه میرن امابعدازدوالی سه قدم نمیتونن پاشونو تکان بدن پاشون لمس میشه سنشونم ۳۵سالشونه میخواستم درخواست کنم یک راه حلی به من بگیدهرکاری باشه انجام میدم تاخوب بشه
  ممنون دست شماهم دردنکنه
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورسه شنبه ۲۷ آبان ۹۹( 3 ماه پیش)
   بهتر است مراجعه کنند و معاینه بشوند