پرسش از دکتر

همانژیوم - پرسش 4175

  • تصویر کاربرحمید سه شنبه ۲۴ فروردین ۰( 4 هفته پیش)تعداد بازدید: 10 ستون فقرات
    همانژیوم بزرگی در ستون فقراتم دارم که کل مهره گرفته و نیاز به جراحی دارم ولی باید پزشک بسیار ماهر باشه شیراز زندگی میکنم و دکتری نمیشناسم که اینکار با نهارت بالا انجام بدن شما چی توصیه میکنید ...چقد خطر داره این عمل
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورسه شنبه ۲۴ فروردین ۰( 4 هفته پیش)
      مراجعه کنید