پرسش از دکتر

بیرون زدگی چشم - پرسش 892

 • تصویر کاربرمانیک یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸( 9 ماه پیش) مغز و اعصاب
  سلام پسر من ۸ساله است ومادر زادی یک چشمش بیرون زدگی کمی دارد به پزشک مراجعه کردیم از روی سی تی اسکن و ام آر آی گفتن قسمتی از استخوان جمجمه در پشت چشم تشکیل نشده ‌و از آن قسمت کمی از مغز خارج شده وبه پشت چشم فشار آورده است و در ضعیف شدن چشم هم اثر داشته میخواستم نظر شما را بدانم و اینکه چه زمانی برای عمل مناسب است
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوریکشنبه ۲۱ مهر ۹۸( 9 ماه پیش)
   بیمار دیگری مثل شما داشته ام

   مراجعه کنید
68+