پرسش از دکتر

سلام میخواستم ببینم جواب ام‌ار ای چی هست - پرسش 3848