پرسش از دکتر

تنگی کانال و محدودیت حرکت پا و انجام حرکت بلند شدن از حالت نشسته - پرسش 944

 • تصویر کاربرلیدا چهارشنبه ۸ آبان ۹۸( 1 سال پیش) ستون فقرات
  با سلام
  بیمار 78 ساله -دیابتی- 7ماه پیش بعد از چند روز گردن درد گرفتگی پا و سقوط از پله ها- رکود یکباره حرکت کل بدن حتی بلع غذاو آب- درمان با کورتون و بازیابی قدرت حرکت دستها- در ادامه دکتر مغز و اعصاب تشخیص تنگی کانال و دیسک خفیف گردن دادن و حرکت با واکر و عدم قدرت بلند شدن از حالت نشسته
  آیا امکان بهبود با عمل جراحی یا روشهای دیگر هست؟لیزر و روشهای جدید چطور؟
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورچهارشنبه ۸ آبان ۹۸( 1 سال پیش)
   بله احتمال ان وجود دارد
   بایستی معاینه شوند