پرسش از دکتر

درد پشت سر گردن کمر - پرسش 2276

  • تصویر کاربرمجید پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹( 3 ماه پیش)تعداد بازدید: 38 ستون فقرات
    سلام دکتر پشت سرم گردن میزنه کتف دست ساعد همچنین از گردن به پایین کلیه هام کمر توی باسنم تا انتهای پاهام انگار دوتا سیخ رد کردن داخلش امانم رو بریده چکار باید بکنم
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورپنجشنبه ۱۱ دی ۹۹( 3 ماه پیش)
      بهتر است مراجعه کنند و معاینه بشوند