پرسش از دکتر

دیسک کمر - پرسش 3750

  • تصویر کاربرشاهرخی سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹( 3 هفته پیش)تعداد بازدید: 11 ستون فقرات
    حدود 5روز است با گرفتن ام آر ای توسط جراح مغز واعصاب متوجه دیسک کمرشدم وازناحیه ران ولگن و گاهی تازانو دچار گزگزو درد هستم درحال حاصر فیزیوتراپی لیزری وکششی انجام میدم ولی با راه رفتن وایستادن 2 یا3 دقیقه خسته ودرد شدید دارم چه گیشنهادی دارید
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورسه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹( 3 هفته پیش)
      درد به تنهایی ممکن است کم ارزش باشد بایستی معاینه شوید از نظر حرکات پا و همینطور ام ار ای دیده شود در اولین فرصت مراجعه کنید