پرسش از دکتر

تیر کشیدن ستون فقرات - پرسش 549

  • تصویر کاربرمحمد یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 5 ماه پیش) ستون فقرات
    با سلام من دو روز پیش نشسته بودم که کمر قفل کرده بود به رفیقم گفتم بیاد قولنج کمرمو بشکنه اون اومد و مستقیم پاشو گذاشت رو ستون فقراتم و فشار داد . بعدش الان همون مهره که پاشو گذاشته بود تیر میکشه. میخواستم بدونم چه اتفاقی برای اون مهره افتاده . ایا خودش درست میشه ؟
    خیلی ممنون
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوریکشنبه ۹ تیر ۹۸( 5 ماه پیش)