پرسش از دکتر

درد گردن - پرسش 43

  • تصویر کاربرمنوچهر چهارشنبه ۷ آذر ۹۷( 7 ماه پیش) مشاوره
    سلام
    من حدود یکی دو ماه است که وقتی گردنم تو حالت بدی میمونه یک گردن درد شدیدی میگیرم و این گردن درد موجب یک سر درد خیلی شدیدی میشه میخواستم ببینم پیش چه دکتری باید مراجعه کنم
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورچهارشنبه ۷ آذر ۹۷( 7 ماه پیش)

      به جراح اعصاب مراجعه کنید