جراحی تومور مغزی
امروزه با توجه به گسترش بیماری های مغزی از جمله تومور های مغزی، راه های پیشنهادی برای درمان آن نیز ارائه می شود که…
تومور مغزی رشد غیر طبیعی توده ای در مغز می باشد. تومور مغزی دارای انواع مختلفی می باشد که برخی تومورهای مغزی خوش خیم…

از دکتر بپرسید