در رفتگی دیسک کمر
فتق دیسک کمر یا بیرون زدگی آن یکی از بیماری هایی است که افراد به ویژه در سنین بالا به آن دچار می شوند….

از دکتر بپرسید