پربازدیدترین مقالات
جدیدترین مقالات
لقی مهره هنگامی اتفاق می افتد که به واسطه یک ترک یا شکستگی بین دو مهره ستون فقرات، دو مهره روی هم، stability  یا قدرت…
تنگی کانال (Spinal stenosis)، به معنی تنگ شدگی در فضای داخل ستون فقرات، در محلی است که نخاع، تکاساگ و ریشه های عصبی قرار گرفته…
درد پشت سر، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. سر درد ممکن است ناشی از یک آسیب جزئی بوده و یا می تواند از…
فتق دیسک، با داشتن درک صحیح و آگاهی از نوع آسیب، به سادگی قابل درمان است. دانستن این نکته که هنگام ابتلا به فتق…
معمولا اغلب افراد درد پاها را، به وجود یک مشکل در پا نسبت دهیم؛ اما متأسفانه همیشه این طور نیست. وجود اعصابی که از…
علائم دیسک گردن می تواند بسیار متفاوت باشد. درد گردن ممکن است فقط یک مزاحمت خفیف باشد یا می تواند آنقدر طاقت فرسا باشد…
لقی مهره هنگامی اتفاق می افتد که به واسطه یک ترک یا شکستگی بین دو مهره ستون فقرات، دو مهره روی هم، stability  یا قدرت…
تنگی کانال (Spinal stenosis)، به معنی تنگ شدگی در فضای داخل ستون فقرات، در محلی است که نخاع، تکاساگ و ریشه های عصبی قرار گرفته…
درد پشت سر، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. سر درد ممکن است ناشی از یک آسیب جزئی بوده و یا می تواند از…
قبلی
بعدی

از دکتر سوال دارید

شما عزیزان به راحتی می‌تواندی سوالات خود را از دکتر بپرسید

جدیدترین مقالات
لقی مهره هنگامی اتفاق می افتد که به واسطه یک ترک یا شکستگی بین دو مهره ستون فقرات، دو مهره روی هم، stability  یا قدرت…
تنگی کانال (Spinal stenosis)، به معنی تنگ شدگی در فضای داخل ستون فقرات، در محلی است که نخاع، تکاساگ و ریشه های عصبی قرار گرفته…
درد پشت سر، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. سر درد ممکن است ناشی از یک آسیب جزئی بوده و یا می تواند از…
فتق دیسک، با داشتن درک صحیح و آگاهی از نوع آسیب، به سادگی قابل درمان است. دانستن این نکته که هنگام ابتلا به فتق…
معمولا اغلب افراد درد پاها را، به وجود یک مشکل در پا نسبت دهیم؛ اما متأسفانه همیشه این طور نیست. وجود اعصابی که از…
علائم دیسک گردن می تواند بسیار متفاوت باشد. درد گردن ممکن است فقط یک مزاحمت خفیف باشد یا می تواند آنقدر طاقت فرسا باشد…
لقی مهره هنگامی اتفاق می افتد که به واسطه یک ترک یا شکستگی بین دو مهره ستون فقرات، دو مهره روی هم، stability  یا قدرت…
تنگی کانال (Spinal stenosis)، به معنی تنگ شدگی در فضای داخل ستون فقرات، در محلی است که نخاع، تکاساگ و ریشه های عصبی قرار گرفته…
درد پشت سر، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. سر درد ممکن است ناشی از یک آسیب جزئی بوده و یا می تواند از…
قبلی
بعدی