دکتر حسام عبدالحسین پور

متخصص جراحی مغز واعصاب

دارای بوردتخصصی کشور

مدیرگروه و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد

پیشگام در رشته های مینیمال انوازیو مغز و ستون فقرات

جراحی های اندوسکوپیک مغز ونخاع ،دیسک کمر و گردن، ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی

دکتر حسام عبدالحسین پور در حال حاضر در بیمارستانهای مهراد و لاله تهران مشغول به کار می باشد.

دکتر حسام عبدالحسین پور متخصص جراحی مغز و اعصاب تهران