وظایف جراح دیسک کمر چیست؟

متاسفانه همیشه بیماران به دنبال این هستند که ببینند چه راهی وجود دارد که از جراحی برای دیسک کمر فرار کنند. قبل از اینکه من توضیح بدهم بهترین روش درمان یک دیسکوپاتی کمری چیست و یا اینکه بهترین جراح دیسک برای هر فرد کیست که بهترین روش را میتواند اتخاذ کند؛ بهتر است که در مورد دیسک و بیماری های آن توضیح مختصری داده شود. مقاله را دنبال کنید.


دیسک ستون فقرات چیست؟

دیسک المانی آناتومیک است که بین دو مهره ی مجاور هم قرار گرفته است. دور دیسک از نظر آناتومیک بافتی کلاژنی، فییبرینی و محکم است که به آن آنالوس فیبروزوس گفته میشود و در داخل قسمت دوم دیسک به نام نوکلئوس پولپوزوس قرار گرفته که از انواع دیگری از کلاژن ساخته شده است ولی نرم تر است.

 

چه افرادی بیشتر دچار بیماری دیسک میشوند؟

همانطوری که میدانیم از حدود سن 17 الی 18 سالگی به بعد تغذیه دیسک توسط جریان خون دیگر امکانپذیر نیست و دیسک برای ادامه ی زندگی خودش مجبور است که اکسیژن و مواد غذایی را از بافت های اطراف خود تا حدی بدزدد.

هرکاری که باعث شود فشار زیادی روی دیسک بیاید از جمله ورزش های سنگین، شغلهای پرخطر، مصرف سیگار و همینطور برخی بیماری های دیگر در کنار ژنتیک ممکن است به این دیسک در سن 18 سالگی به بعد آسیب بیشتری وارد کند.

به همین دلیل است که مشکلات و بیماری دیسک در سن بالای 18 سال افزون میگردد. در افراد چاق یا کسانی که ورزش های سنگین انجام میدهند، در کارگران و در مردان و همینطور در افرادی که سیگار میکشند صدمات و بیماری دیسک بسیار زیاد است

بیماری دیسک چگونه اتفاق می افتد؟

هر زمان حجم آب دیسک از میزان معمول آن کمتر شود؛ میتواند با ضربات کمتری دچار شکستگی و یا صدمه شود. آنالوس فیبروزوس میتواند برجسته، نازک و یا پاره شود و نوکلئوس پولپوزوس میتواند از لا به لای آن این برجستگی را زیاد تر کند و یا به خارج وارد شود.

وقتی که آنالوس فیبروزوس پاره شد و نوکلئوس پولپوزوس به سمت خارج برجسته شد این مایع نسبتا چسبنده و غلیظ روی ریشه های عصبی و بافت های اطراف فشار بوجود می آورد و این فشار برای بیمار، درد و یا علائم حرکتی ایجاد خواهد کرد.

یکی از بیماری های شایع دیسک، پارگی دیسک کمر می باشد که برای خواندن راه های درمان و تشخیص آن میتوانید مقاله ی زیر را دنبال کنید.

مطلب مرتبط: پارگی دیسک کمر

بیماری دیسک کمر

وظیفه ی جراح و پزشکی که دیسک را درمان میکند چیست؟

بهترین جراح دیسک کمر (ستون فقرات) کسی است که بتواند ضمن اینکه آناتومی و فیزیولوژی دقیق دیسک را خودش میداند، با توجه به شرایط، از بین 100 ها روش درمانی، آن روشی که برای هر فردی مناسب تر است را برای او گوشزد کند. یعنی همزمان ممکن است برای بیماری روش درمان طبی و استراحت را پیشنهاد کند و برای بیماری دیگر روش جراحی باز با کارگزاری انستیومتر ها.

پس پزشک با طیفی از بیماران مواجه میشود که هرکدام نوعی از بیماری دیسک را دارند که با دیگری متفاوت است؛ لذا هنرمندی در این است که برای هر فرد مناسب ترین روش را انتخاب کنیم.

هیچگاه نمیتوان نسخه ای یکسان برای تمام بیماران پیچید. اینکه برخی بیماران فکر میکنند که دوستشان با نوعی از روش درمان با بیماری مشابه، قبلا بهبودی پیدا کرده است؛ ایشان هم ممکن است با همان روش بهبودی پیدا کند؛ اشتباهی مصطلح است.

چه زمانی احتیاج به جراحی باز دیسک نیست؟

1- یطور کلی در مواقعی که دیسکوپاتی بیمار علائم شدیدی ندارد و درد شدید نیست، علامت عصبی وجود ندارد و پارگی دیسک رخ نداده اکثرا با استراحت، فیزیوتراپی، و درمان های طبی دیگر بیمار بهبودی پیدا میکند. در صورت عود درد به این بیماران پیشنهاد ورزشهایی مثل آب درمانی میدهیم و با کاهش وزن و قطع سیگار و گاها درمان های طبی بیمار بهبودی خود را بدست می آورد.

2- دسته ی دوم بیماران، بیمارانی هستند که در ایمیجینگ یا سیتی اسکن و MRI، دیسکشان پاره نشده؛ اما برجستگی زیاد آن باعث تنگی کانال شده باشد. این بیماران اگر علامت عصبی مهمی ندارند باز هم با درمان های طبی معمولا قابل درمان هستند.

آیا لیزر دیسک روش مفیدی است؟

گروهی از این بیماران که هنوز تنگی کانال برایشان پیدا نشده است و سوراخ های عصبی بسته نشده است؛ و همینطور علامت عصبی فوکال مثل ضعف پا و اختلالات ادراری و مدفوعی پیدا نکرده اند؛ کاندیدای مناسبی برای لیزر دیسکتومی یا جراحی با لیزر می باشند.

متاسفانه به طور روتین بسیاری از بیماران به علت اصرار خودشان و بی توجهی اطبا تحت لیزر دیسکتومی قرار میگیرند؛ در صورتی که اصلا برایشان لیزر دیسکتومی نه تنها مفید نیست که ممنوع هم است.

در بیمارانی که علائم عصبی مهمی دارند به جز درد و بیمارانی که تنگی کانل وجود دارد، دیسک ها، متعدد تحت تاثیر قرار گرفته است و یا سابقه ی جراحی قبلی روی دیسک دارند، انجام لیزر دسکتومی ممنوع است.

درمان های بدون جراحی پارگی دیسک کمر

میکرودیسکتومی چیست و چه زمانی از این روش استفاده میشود؟

در مورد دیسک هایی که بالجینگ یا برآمدگی زیادی دارند این گروه سوم از دیسک ها علامت عصبی ایجاد کرده اند و یا به درمان های طبی پاسخ نداده اند برای میکرودیسکتومی بسیار مفید است و در دنیا بسیار قابل اعتماد.

در این روش با انسزیون های 2 تا 3 سانتی متری، جراح زیر میکروسکوپ به دیسک میرسد و بدون صدمه زدن به اعصاب و عضلات و بافت استخوانی، دیسک را از محل خارج میکند و به طور تدریجی آنالوس فیبروزوس باقی مانده میتواند فضا را به شکل مناسب بازسازی کند.

در مورد دیسک های پاره شده ی دیگر هیچگونه روش درمانی به جز جراحی باز مفید نیست. البته بسیاری از این بیماران علی رغم وجود دیسک پاره ممکن است نیاز به جراحی نداشته باشد.

مطلب مرتبط: فتق دیسک کمر

به چه کسانی جراحی دیسک توصیه میشود؟

بطور کلی ما به عنوان جراح دیسک کمر بیمارانی را برایشان جراحی توصیه میکنیم که یا درد شدید کشنده به پا داشته باشند که به درمان طبی پاسخ نمیدهد، یا درد های دوره ای در حد 3 تا 4 بار در سال داشته باشند که بیمار را مدتی بستری میکند و یا بیمارانی که به درمان های طبی پاسخ نمیدهند و یا علائم عصبی پیش رونده مثل ضعف بالا بردن مچ پا برایشان پیش آمده باشد. این بیماران به صورت قاطع بایستی به موقع قبل از عارضه دار شدن، جراحی شوند.

روش های لامینکتومی و دیسکتومی معمول که بدون میکروسکوپ انجام میشود با انسزیون های 5 تا 10 سانتی متر انجام میپذیرد و بسیار مفید است هرچند به اندازه ی میکروسکوپیک دیسکتومی امروزه، دیگر جایگاهی ندارند.

 در مواردی که چند فضا از بیمار دچار دیسکوپاتی شده، لقی های مهره ای تنگی های کانال و فست ها و بیماریهای دیگر همراه وجود دارد؛ در این موارد معمولا جراحان سعی میکنند از یکی از روش های فیوژن استفاده نمایند تا عمر عمل جراحی افزایش پیدا کند. دوباره یادآور میشویم در تمامی این موارد بهترین جراح دیسک ستون فقرات کمری کسی است که بهترین روش برای هر بیمار کنار بگذارد و به او هدیه دهد.

بیماران نبایستی انتظار داشته باشند که همگی یکسان و یک شکل درمان شوند؛ چون خداوند هر انسانی را با فیزیک و آناتومی خاص خود آفریده و نوع بیماری نه تنها در دیسکوپاتی که در همه ی موارد با شخص دیگر مشابه نمیباشد.

دکتر حسام عبدالحسین پور جراح دیسک کمر و ستون فقرات

1+

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

پاسخ های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند. 

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربرساناز پنجشنبه ۸ خرداد ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام شوهرم از درد شدید انتهای کمرش ناله داشت رفتیم mri این بود عکسش میشه ببینید چیه
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورپنجشنبه ۸ خرداد ۹۹( 1 ماه پیش)
   مراجعه کنید
 • تصویر کاربرمیثم چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت اقای دکتر مدت یک ماهو نیم عمل مهره دوم کمر کردم از ارتفاع افتادم مهره شکست در زمان عمل پلاتینم گذاشتن دردم خیلی کم شده ولی جای عمل احصاص گرفتگی زیاد دارم انگار قلنج کردم میخواستم بدونم این دردعادیه یا نه بعد شغل منم جوشکاری ساختمانه بعد از چه مدت میتونم کار کنم
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورچهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹( 3 ماه پیش)
   سه ماه تا شش ماه
 • تصویر کاربرمحمد دوشنبه ۲ دی ۹۸( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  باسلام اینجانب در هنگام فوتبال در لحظه استارت سمت راست ابتدای کمرم گرفت و پشت پام رگ هاش زد بیرون و کبود شد و زانوم لقه لقه می زد و پای راستم سرد شده بود انگار خون نداشت چندین دکتر رفتم کسی درست تشخیص نداد بعد از مدتی پیش فردی رفتم که سنتی کنردرد رو با اعمال حرکاتی بهبود می داد و کمرم رو بل طور خاصی ناساژ داد و گفت سیاتیکته و در ان لحظه پای راستم پر از خون شد و پس از مدتی دوباره پا و کمر و زانودرد داشتم پس از مدتی پیش دکتری رفتم و گفت یک عکس از لگنت بگیر و گفت از لگنته و رو تخت خوابوندم و با حرکاتی که شبیه جا انداختن دیسک بود پای راستم که انگار عضله رونش تحلیل رفته بود قوی تر شد و عضلش بهتر و قوی تر شد الان من نمیدونم دقیقا چه مشکلی دارم البته پای چپم انحراف کمی پرانتزی دارد و به همین خاطر روی پای راستم فشار بیشتری است اگر از زمین چندین جنس رو بردارم پس از ۵یا ۶ بار پایین کمرم سمت راست درد میگیره لطفا کمکم کنید یک بار از فرط درد تشنج کردم و به بیمارستان میلاد انتقالم دادن تورو خدا کمکم کنید الان ۸ساله دارم فقط درد میکشم دارم داغون میشم خواهش می کنم جوابم رو بدید
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوردوشنبه ۲ دی ۹۸( 6 ماه پیش)
   بایستی با ام ار ای و عکس جدید ویزیت شوید
 • تصویر کاربرملک یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام . دختر من تارا شباب ده سال پیش توسط شما عمل دیسک انجام داد و آلان بعد از ده سال با توجه به ام آر آی انجام شده در کشور استرالیا دچار سایش خفیف مهره شده . عکس ام آر آی و گزارش موجود هست . آیا با توجه به اینکه ایران نیست راه حل یا توصیه ای دارین ؟ بشدت نگران هستم. علاقه زیادی به رقص و ورزش داره
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوریکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸( 9 ماه پیش)
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر