پرسش از دکتر

دردهای بعد از عمل دیسک گردن - پرسش 47

  • تصویر کاربرمحمد چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷( 7 ماه پیش) ستون فقرات
    باسلام .مدت دو هفته از عمل جراحی دیسک گردن که انجام دادم میگذرد ولی موقع دراز کشیدن ویا برخواستن درد های از ناحیه مهره هایی که عمل شده وکیج گذاری شده دارم .واین دردها زمان خوابین وجابجاشدن در رختخواب بیشترمیباشد البته در حدی نیست که نیاز به مسکن یا غیر قابل تحمل باشد .آیا این درد ها عادی میباشد وتا چه زمانی ادامه دارد ؟؟؟
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورچهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷( 7 ماه پیش)

      بله طبیعی است