پرسش از دکتر

تنگی نخاع گردنی - پرسش 1480

 • تصویر کاربرمریمی دوشنبه ۴ فروردین ۹۹( 8 ماه پیش) مغز و اعصاب
  باسلام
  خواهرم ۲۸ سالشه از دیشب دچار سستی و ضعف در دستها و پاها میشه، که با سرگیجه همراهه
  اختلال جزئی بلع هم پیدا میکنه، البته گذرا هست و بصورت دوره ای بروز میکنه و بهبودی نسبی پیدا میکنه
  میخواستم بدونم چقدر امکان داره تنگی کانال نخاع گردنی باشه؟
  1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوردوشنبه ۴ فروردین ۹۹( 8 ماه پیش)
   احتمال در گیریی بصل النخاع و یا مغز دارند
   فوری ام ار ای مغز و نخاع بشوند