پرسش از دکتر

درموردبعدازعمل جراحی فیوژن کمر - پرسش 1686

  • تصویر کاربرزهرامعصومی پنجشنبه ۸ خرداد ۹۹( 11 ماه پیش)تعداد بازدید: 50 مشاوره
    سلام خدمت اقای دکترمن بیست روزپیش جراحی فیوژن کمرمهره ال 4و5داشتم وحدودیکماه قبل ازعمل کمردردشدیدگرفتم وبه پای چپم زده بودودردهای سیاتیک وسستی درساق وکف پا داشتم ودراخرهم باعث شدانگشتهای پای چپم بالانیامدومجبوربه عمل شدم سوالم این است که آیاعصب پای چپم برمیگرد البته من راه میروم ولی پای چپم ضعیفه ونمیتونم روی پاشنه پای چپ راه برم وایافیزیوتراپی تاثیری دارد.
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورپنجشنبه ۸ خرداد ۹۹( 11 ماه پیش)
      بله احتمال دارد