غده هیپوفیز در کدام قسمت سر قرار دارد

غده هیپوز چیست؟

غده هیپوفیز بخشی از سیستم غدد درون ریز است که عملکرد اصلی آن ترشح هورمون ها به درون جریان خون می باشد. این هورمون ها می توانند دیگر اندام ها و غده ها مخصوصا موارد زیر را تحت تاثیر قرار دهند از جمله:

  • تیروئید
  • اندام های مرتبط با تولید مثل
  • غدد آدرنال یا فوق کلیوی

غده هیپوفیز به دلیل عملکرد های بسیار خود گاهی اوقات به عنوان غده رهبر نیز شناخته می شود.

عملکرد و آناتومی غده هیپوفیز

غده هیپوفیز کوچک و بیضوی شکل است. این غده در پشت بینی و نزدیک به قاعده مغز قرار داشته که به وسیله ساختاری پایه مانند به غده هیپوتالاموس اتصال یافته است.

هیپوتالاموس یک ناحیه کوچک از مغز است که در کنترل تعادل عملکرد های بدن نقش بسیار مهمی دارد. این ناحیه ترشح هورمون های غده هیپوفیز را تحت کنترل دارد. غده هیپوفیز را می توان به دو بخش جلویی و خلفی تقسیم کرد.

غده هیپوفیز یک بافت کوچک اما بسیار مهم است که در ناحیه زیرین مغز شما قرار دارد و هورمون های خاصی را به داخل…

از دکتر بپرسید