فروردین 21, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
عمل جراحی ترمیم مهره های ستون فقرات با سیمان استخوانی از طریق پوستی و بدون بیهوشی (ورتبروپلاستی) برای اولین بار در ایران توسط دکتر…

از دکتر بپرسید