خرداد 9, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
ممکن است شما هم از درد ستون فقرات رنج ببرید و یکی از راه های بهبودی که ممکن است جراح به شما پیشنهاد کند…

از دکتر بپرسید