بهمن 15, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
به دلیل سایش و حرکت بیشتر مهره های گردن، دیسک های این قسمت از ستون فقرات بیشتر تحت تاثیر سایش و پارگی می شوند….

از دکتر بپرسید