تیر 25, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
آنوريسم مغزی زمانى رخ مى دهد كه یک نقطه ضعيف در ديواره شريان مغزى متورم شده و از خون پر شود. به اين عارضه…

از دکتر بپرسید