آذر 9, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
طبق ارزیابی و تحقیقات انجام شده، روش های متعددی برای بهبود فتق دیسک کمر وجود دارد. تمریناتی که در آن پیش بینی می شوند…

از دکتر بپرسید