شهریور 26, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
جراحی اندوسکوپی دیسک کمر یکی از روش های جراحی کم تهاجمی است. یعنی نیازی به انجام جراحی های سنگین روی کمر نیست. در ادامه…

از دکتر بپرسید