شهریور 26, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
جراحی آندوسکوپی دیسک کمر یکی از روش های کم تهاجمی برای درمان  مشکلات و بیماری های دیسک کمر است.   در این روش هیچ ماهیچه‌ای…

از دکتر بپرسید