اسفند 20, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اسپاسم صورت نوعی اختلال حرکتی است که در اثر فشرده شدن یا تحریک اعصاب صورت رخ می‌دهد. این اختلال، با انقباضات سریع و غیر…

از دکتر بپرسید