فروردین 28, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
درد عصب سه قلو یک بیماری دردناک و مزمن است که اعصاب ناحیه صورت را درگیر می کند. هر سمت صورت دارای یک عصب…

از دکتر بپرسید