اردیبهشت 29, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
از حدود 20 سال گذشته جراحی ستون فقرات بسیار قابل اعتمادتر شده است، اما برخی بیماران پس از جراحی دیسک کمر به دلیل تنگی…

از دکتر بپرسید