اردیبهشت 29, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
از حدود 20 سال گذشته جراحی ستون فقرات بسیار قابل اعتمادتر شده است، اما برخی بیماران پس از عمل دیسک کمر به دلیل تنگی…

از دکتر بپرسید