خرداد 24, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
دیسک گردن عارضه‌ای است که بر اثر عوامل گوناگون پدید می‌آید و نشانه‌های مختلفی نیز دارد. در این مطلب به ارتباط دیسک گردن و…

از دکتر بپرسید