مرداد 10, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
کرانیوسینوستوز (Craniosynostosis) یک مشکل مادرزادی است که در آن یک یا چند عدد از مفاصل فیبری بین استخوان های نوزاد شما (درز های جمجمه)…

از دکتر بپرسید