مهر 9, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اسپوندیلیت آنکیلوزان یا روماتیسم ستون فقرات، یک بیماری التهابی است که با گذشت زمان، سبب اتصال برخی از استخوان های کوچک ستون فقرات (مهره…

از دکتر بپرسید