آبان 8, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
علائم دیسک گردن می تواند بسیار متفاوت باشد. درد گردن ممکن است فقط یک مزاحمت خفیف باشد یا می تواند آنقدر طاقت فرسا باشد…

از دکتر بپرسید