آذر 26, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اکثرا بیماران با این سوال مراجعه میکنند، از کجا بفهمیم دیسک کمر خوب شده؟ انتظار می‌رود که اکثر افراد طی چند هفته اول درمان…

از دکتر بپرسید