دی 22, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
انقباض عضله های کمر، شکم و یا همسترینگ می تواند درد همراه عصب سیاتیک که از کمر تا پاها امتداد دارد را بدتر کند….
علت فلج شدن بعد از عمل دیسک گردن ممکن است آسیب به نخاع در طول جراحی دیسک گردن باشد. اگر این اتفاق بر اثر…

از دکتر بپرسید