بهمن 13, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
بروز مشکلات حافظه در افراد مبتلا به بیماری صرع یا تشنج، امری معمول است. در ادامه به بررسی علت این اتفاق میپردازیم… اثرات تشنج…

از دکتر بپرسید