اسفند 18, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن، یک روش کم تهاجمی برای عمل جراحی ستون فقرات است، که از ناحیه جلوی گردن انجام می گیرد. این عمل…

از دکتر بپرسید