فروردین 31, 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
نورالژی عصب سه‌ قلو یا (Trigeminal neuralgia) یا TN یک بیماری مربوط به عصب سه ‌قلو است که در آن بیمار دچار سردردی حمله…

از دکتر بپرسید