بینایی بعد از عمل هیپوفیز

سوالی که عده ای میپرسند این است که بینایی بعد از عمل هیپوفیز چگونه است؟ آیا بینایی برای فرد برمی گردد با ممکن است بینایی خود را از دست دهد؟

غده ی هیپوفیز در منطقه ای قرار دارد که معمولا دو عصب چشم در داخل جمجمه از روی آن رد می شود. برای همین چون کراس یا تقاطع بینایی در رئوی غده ی هیپوفیز قرار گرفته، بزرگ شدن غده ی هیپوفیز کی تواند باعث تغییراتی در بینایی، خصوصا میدان بینایی فرد شود و یکی از روش های شناخت و تشخیص تومور های هیپوفیز می باشد.

برای همین بیماران را قبل از عمل جراحی پریمتری کامپیوتری انجا ممی شود تا مشخص شود چه ناحیه ای از اعصاب بینایی صدمه خورده اند. معمولا پس از جراحی تومور هیپوفیز که فشار از روی غده برداشته می شود؛ عصب بینایی به تدریج قدرت قبلی خودش را پیدا می کند و بینایی بیمار برمی گردد.

در مواقعی که حین عمل جراحی صدمه به عصب بینایی وارد شود و یا اینکه تومور آنقدر به عصب بینایی صدمه زده باشد که برگشت عصب غیر ممکن باشد، در این حالت معمولا ممکن است بینایی بعد از عمل هیپوفیز هیچوقت به صورت کامل برای بیمار برنگردد.

بینایی بعد از عمل هیپوفیز

تومور هیپوفیز چه زمانی شکل می گیرد؟

رایج ترین نوع تومور های غده هیپوفیز، آدنوم یا همان ورم هیپوفیز است؛ یک تومور غیر سرطانی که بر روی غده مذکور شکل می گیرد.

انواع دیگری از تومور ها نیز وجود دارند که ممکن است شکل بگیرند، اما آدنوم یکی از شایع ترین انواع آن ها به حساب می آید.

غده هیپوفیز یک بافت کوچک اما بسیار مهم است که در ناحیه زیرین مغز شما قرار دارد و هورمون های خاصی را به داخل…
دوره نقاهت و بهبود پس از انجام پروسه جراحی تومور هیپوفیز به طور کلی به دو بخش مختلف تقسیم می شود. مرحله اول بهبود…

از دکتر بپرسید