رابطه ی زناشویی بعد از عمل دیسک کمر
اگر به تازگی تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و یا به زودی قرار خواهید گرفت، ممکن است با خود بگویید چه مدت…

از دکتر بپرسید