سیاتیک
انقباض عضله های کمر، شکم و یا همسترینگ می تواند درد همراه عصب سیاتیک که از کمر تا پاها امتداد دارد را بدتر کند….
فتق (پارگی یا “لغزش”) دیسک زمانی ایجاد می شود که دیسک از جای خود خارج شود یا برآمده شود و به اعصاب مجاور (عصب…

از دکتر بپرسید