تیر 5, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
برای افرادی با بیماری دژنراتیو ستون فقرات، عمل جراحی یک راه موثر در کاهش درد کمر هنگام فعالیت جنسی می باشد. تاثیر جراحی بر…

از دکتر بپرسید