مرداد 23, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
استفاده از هر روشی برای تسکین درد دیسک ممکن است باعث ناراحتی ها و آسیب هایی در ستون فقرات شود. در این مقاله در…

از دکتر بپرسید