اسفند 23, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
در حالی که کمردرد، یکی از رایج ترین دلایل مراجعه افراد به پزشک عمومی ست، اما به ندرت نشانه سرطان است. غالباً، کمردرد به…

از دکتر بپرسید