اردیبهشت 6, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
گرفتگی در ناحیه کمر، شکم و یا عضلات همسترینگ، می تواند درد را در امتداد عصب سیاتیک، که از پایین کمر به سمت پاها…

از دکتر بپرسید