تیر 7, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
آرتروز گردن یا اسپوندیلوز گردن، یک اصطلاح کلی برای فرسایش دیسک های ستون فقرات گردنی بر اثر افزایش سن است. با کاهش سطح آب…

از دکتر بپرسید