تیر 21, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
خونریزی مغزی نوعی سکته مغزی است. علت آن ترکیدن شریان مغزی و ایجاد خونریزی موضعی در بافتهای اطراف است. این خونریزی سلول های مغزی…

از دکتر بپرسید