مرداد 6, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
تشنج، می تواند توسط چندین عامل مختلف ایجاد گردد، مثل بیماری صرع، اما حملات تشنج، مانند (شبه تشنج) معمولاً با انواع شرایط روانی، از…

از دکتر بپرسید