مرداد 24, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
زمانی که از پشت به ستون فقرات فردی طبیعی نگاه می کنید، صاف به نظر می­رسد. اما ستون فقرات فرد مبتلا به کیفوز اینگونه…

از دکتر بپرسید