اسفند 15, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
در این مقاله تنگی کانال گردن (cervical canal stenosis) را  برای شما توضیح خواهیم داد، با ما همراه باشید. تنگی کانال گردن چیست؟ تنگی…

از دکتر بپرسید